Slikstoornis (dysfagie)

Voorschrift aanvangsbilan

huisarts of NKO-arts, heelkundige, arts in fysische geneeskunde en revalidatie, internist, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater.

 

De patiënt dient eerst een voorschrift bij u op te halen en dan langs te komen voor het onderzoek op de logopedische praktijk. Als de patiënt geen voorschrift voor een bilan heeft met een datum vóór het logopedisch onderzoek, wordt het bilan niet terugbetaald door het RIZIV.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- voorschrift voor een logopedisch aanvangsbilan

- problematiek: dysfagie

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum 

Eerste therapievoorschrift en verslag

NKO-arts, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, neurochirurg, inwendige geneeskunde, oncoloog, gastro-enteroloog, stomatoloog, Specialisten in de fysische geneeskunde en heelkunde, psychiater en geriater.

 

De patiënt kan enkel een voorschrift krijgen als deze een logopedisch bilan aan u kan voorleggen. Met dit voorschrift kunnen patiënten terugbetaling aanvragen voor de logopedische remediëring. Verder heeft de patiënt een FEES- of VFES-verslag nodig voor de aanvraag tot terugbetaling. Hier moet uit blijken dat er een aspiratierisico of een bedreiging voor de voeding per os aanwezig is

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- therapievoorschrift 

- problematiek: dysfagie + oorzaak problematiek

- 65 sessies

- 1 jaar

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum 

Voorschrift verlenging therapie

NKO-arts, heelkundige, arts in fysische geneeskunde en revalidatie, internist, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater of huisarts.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- verlenging therapie

- problematiek: dysfagie + oorzaak problematiek

- 65 sessies

- 1 jaar

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum