Stotteren

Voorschrift aanvangsbilan

huisarts of NKO-arts, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater.

 

De patiënt dient eerst een voorschrift bij u op te halen en dan langs te komen voor het onderzoek op de logopedische praktijk. Als de patiënt geen voorschrift voor een bilan heeft met een datum vóór het logopedisch onderzoek, wordt het bilan niet terugbetaald door het RIZIV.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- voorschrift voor een logopedisch aanvangsbilan

- problematiek: stotteren

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum 

Therapievoorschrift

NKO-arts, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, neurochirurg, inwendige geneeskunde, oncoloog, gastro-enteroloog, stomatoloog, Specialisten in de fysische geneeskunde en heelkunde, psychiater.

 

De patiënt kan enkel een voorschrift krijgen als deze een logopedisch bilan aan u kan voorleggen. Met dit voorschrift kunnen patiënten terugbetaling aanvragen voor de logopedische remediëring.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- therapievoorschrift 

- problematiek: stotteren

- 128 sessies

- 1 jaar

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum 

Voorschrift verlenging therapie

NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog, specialist fysische geneeskunde en revalidatie of huisarts.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- verlenging therapie

- problematiek: stotteren

- 128 sessies

- 1 jaar

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum