Dysglossie

Voorschrift aanvangsbilan

huisarts of NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog.

 

De patiënt dient eerst een voorschrift bij u op te halen en dan langs te komen voor het onderzoek op de logopedische praktijk. Als de patiënt geen voorschrift voor een bilan heeft met een datum voor het logopedisch onderzoek, wordt het bilan niet terugbetaald door het RIZIV.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- voorschrift voor een logopedisch aanvangsbilan

- problematiek: dysglossie

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum 

Therapievoorschrift

NKO-arts, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, neurochirurg, inwendige geneeskunde, oncoloog, gastro-enteroloog, stomatoloog, Specialisten in de fysische geneeskunde en heelkunde, psychiater.

 

De patiënt kan enkel een voorschrift krijgen als deze een logopedisch bilan aan u kan voorleggen. Met dit voorschrift kunnen patiënten terugbetaling aanvragen voor de logopedische remediëring.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- therapievoorschrift 

- problematiek: dysglossie

- 149 sessies

- 1 jaar 

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum 

Voorschrift verlenging therapie

NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog. of huisarts na overleg met specialist.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- verlenging therapie

- problematiek: taalproblematiek

- 149 sessies

- 1 jaar 

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum 

Dysartrie

Voorschrift aanvangsbilan

huisarts of NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropschiater, stomatoloog.

 

De patiënt dient eerst een voorschrift bij u op te halen en dan langs te komen voor het onderzoek op de logopedische praktijk. Als de patiënt geen voorschrift voor een bilan heeft met een datum voor het logopedisch onderzoek, wordt het bilan niet terugbetaald door het RIZIV.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- voorschrift voor een logopedisch aanvangsbilan

- problematiek: dysartrie

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum 

Therapievoorschrift

NKO-arts, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, neurochirurg, inwendige geneeskunde, oncoloog, gastro-enteroloog, stomatoloog, Specialisten in de fysische geneeskunde en heelkunde, psychiater en geriater.

 

De patiënt kan enkel een voorschrift krijgen als deze een logopedisch bilan aan u kan voorleggen. Met dit voorschrift kunnen patiënten terugbetaling aanvragen voor de logopedische remediëring.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- therapievoorschrift 

- problematiek: dysartrie

- 176 sessies

- 1 jaar 

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum 

Voorschrift verlenging therapie

NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropschiater, stomatoloog of huisarts.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- verlenging therapie

- problematiek: dysartrie

- 176 sessies

- 1 jaar 

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum 

Chronische spraakstoornis

Voorschrift aanvangsbilan

huisarts of neuroloog, neuropediater, neuropsychiater.

 

De patiënt dient eerst een voorschrift bij u op te halen en dan langs te komen voor het onderzoek op de logopedische praktijk. Als de patiënt geen voorschrift voor een bilan heeft met een datum voor het logopedisch onderzoek, wordt het bilan niet terugbetaald door het RIZIV.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- voorschrift voor een logopedisch aanvangsbilan

- problematiek: chronische spraakstoornis + verduidelijk de diagnose (o.a. neuromusculaire aandoening, ziekte van Parkinson,  Huntington, MS, ALS, Cerebral Palsy,...)

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum 

Therapievoorschrift

neuroloog, neuropediater. De voorschrijver moet verbonden zijn aan een geconventioneerd referentiecentrum of revalidatiecentrum gespecialiseerd in de integrale tenlasteneming van patiënten met deze aandoening indien de etiologie M.S., neuromusculaire ziekten of hersenverlamming is.

 

De patiënt kan enkel een voorschrift krijgen als deze een logopedisch bilan aan u kan voorleggen. Met dit voorschrift kunnen patiënten terugbetaling aanvragen voor de logopedische remediëring.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- therapievoorschrift

- problematiek: chronische spraakstoornis + verduidelijk de diagnose (o.a. neuromusculaire aandoening, ziekte van Parkinson,  Huntington, MS, ALS, Cerebral Palsy,...)

- 520 sessies

- 1 jaar 

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum 

Voorschrift verlenging therapie

huisarts of neuroloog, neuropediater, neuropsychiater.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- Verlenging therapie

- problematiek: chronische spraakstoornis + verduidelijk de diagnose (o.a. neuromusculaire aandoening, ziekte van Parkinson,  Huntington, MS, ALS, Cerebral Palsy,...)

- 520 sessies

- 1 jaar 

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum