Stemstoornis

Voorschrift aanvangsbilan

huisarts of NKO-arts, neuroloog, neuropsychiater, psychiater, neurochirurg, arts inwendige geneeskunde, pediater, stomatoloog.

 

De cliënt dient eerst een voorschrift bij u op te halen en dan langs te komen voor het onderzoek op de logopedische praktijk. Als de patiënt geen voorschrift voor een bilan heeft met een datum voor het logopedisch onderzoek, wordt het bilan niet terugbetaald door het RIZIV.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- voorschrift voor een logopedisch aanvangsbilan

- problematiek: stemstoornis

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum 

Eerste therapievoorschrift en laryngostroboscopisch verslag

NKO-arts, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, neurochirurg, inwendige geneeskunde, oncoloog, gastro-enteroloog, stomatoloog, Specialisten in de fysische geneeskunde en heelkunde, psychiater.

 

De patiënt kan enkel een voorschrift krijgen als deze een logopedisch bilan aan u kan voorleggen. Met dit voorschrift kunnen patiënten terugbetaling aanvragen voor de logopedische remediëring. 

Verder heeft de patiënt een laryngostroboscopisch verslag nodig voor de aanvraag tot terugbetaling.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- therapievoorschrift 

- problematiek: stemstoornis + verduidelijk de diagnose (vb. stembandknobbels)

- 80 sessies

- 1 jaar

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum 

Voorschrift verlenging therapie

NKO-arts, neuroloog, neuropsychiater, psychiater, neurochirurg, arts inwendige geneeskunde, pediater, stomatoloog of huisarts.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- verlenging therapie

- problematiek: stemstoornis + verduidelijk de diagnose (vb. stembandknobbels)

- 80 sessies

- 1 jaar

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum