Taalproblematiek

Voorschrift aanvangsbilan

huisarts of NKO-arts, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater.

 

De patiënt dient eerst een voorschrift bij u op te halen en dan langs te komen voor het onderzoek op de logopedische praktijk. Als de patiënt geen voorschrift voor een bilan heeft met een datum vóór het logopedisch onderzoek, wordt het bilan niet terugbetaald door het RIZIV.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- voorschrift voor een logopedisch aanvangsbilan

- problematiek: taalproblematiek

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum 

Therapievoorschrift

NKO-arts, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, neurochirurg, inwendige geneeskunde, oncoloog, gastro-enteroloog, stomatoloog, Specialisten in de fysische geneeskunde en heelkunde, psychiater.

 

De patiënt kan enkel een voorschrift krijgen als deze een logopedisch bilan aan u kan voorleggen. Met dit voorschrift kunnen patiënten terugbetaling aanvragen voor de logopedische remediëring.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- therapievoorschrift 

- problematiek: taalproblematiek

- 190 sessies

- 1 jaar 

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum 

Voorschrift verlenging therapie

NKO-arts, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater of huisarts na overleg met specialist.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- verlenging therapie

- problematiek: taalproblematiek

- 190 sessies

- 1 jaar 

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum 

Dysfasie

Voorschrift aanvangsbilan

geneesheer-specialist in de pediatrische neurologie.

 

De patiënt dient eerst een voorschrift bij u op te halen en dan langs te komen voor het onderzoek op de logopedische praktijk. Als de patiënt geen voorschrift voor een bilan heeft met een datum vóór het logopedisch onderzoek, wordt het bilan niet terugbetaald door het RIZIV.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- voorschrift voor een logopedisch aanvangsbilan

- problematiek: dysfasie

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum 

Therapievoorschrift

geneesheer-specialist in de pediatrische neurologie.

 

De patiënt kan enkel een voorschrift krijgen als deze een logopedisch bilan aan u kan voorleggen. Met dit voorschrift kunnen patiënten terugbetaling aanvragen voor de logopedische remediëring.

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- therapievoorschrift 

- problematiek: dysfasie

- 384 sessies

- 1 jaar 

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum 

Voorschrift verlenging therapie

geneesheer-specialist in de pediatrische neurologie

 

Wat schrijft u op het voorschrift?

- verlenging therapie

- problematiek: dysfasie

- 384 sessies

- 1 jaar 

- handtekening

- stempel met identificatie 

- datum